Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Частен съдебен изпълнител продава най-големият производител на хляб в Силистра

На 27 май 2022 г. частен съдебен изпълнител Георги Георгиев е обявил за продажба най-големият производител на хляб в Силистра.

Затворения в момента хлебозавод "Крисбор" се продава за 464 047.20 лв. или 237 263.57 EUR.

Справка на КВОРУМ показва, че предприятието се продава от няколко години, като през април 2021 година исканата за него сума е била 608 969 €, заедно с тежест от ипотека от 1937 €/месец.

Оферти могат да бъдат подавани от 30.05.2022 до 30.06.2022г., а обявяването ще стане на 01.07.2022 08:30ч.

Характеристики на продавания имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66425.516.135, с площ от 9 004 кв.м., с административен адрес: гр.Силистра, ул."Петър Бояджиев", местност "Христо Михайлов", с трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- за хранително-вкусовата промишленост, при граници и съседи: имоти с идентификатори: 66425.516.136, 66425.513.1, 66425.516.29 и 66425.516.137, ведно с построените в имота сгради, част от ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, а именно:

МАСИВНА СГРАДА "Линия за производство на хляб и хлебни изделия", изградена съгласно Разрешение за строеж № 53/31.05.2001г. на Гл. Архитект на Община Силистра и въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № 193/12.04.2002г. на Началника на РДНСК-Силистра, с площ от 630.09 кв.м., състояща се от производствено помещение, предверие, санитарно-битова част за мъже и за жени, всяко включващо гардеробно помещение, предверие с умивалня, тоалетна и баня- на първо ниво, на второ ниво- административно помещение, която сграда съгласно кадастрална скица представлява: едноетажна сграда с идентификатор 66425.516.135.1, със застроена площ от 646 кв.м., с предназначение- промишлена сграда;

МАСИВНА СГРАДА "ПРИСТРОЙКА", изградена съгласно Разрешение за строеж № 111/16.08.2006г. на Гл. Архитект на Община Силистра и въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-05/04.03.2008г. на Началника на РДНСК-Силистра за обекта: "Преустройство на линия за производство на хляб и хлебни изделия, битова сграда на два етажа, склад и трафопост", със застроена площ от 754.90 кв.м., състояща се от едно цяло помещение, свързано с производственото, която съгласно скица представлява: едноетажна сграда с идентификатор 66425.516.135.2, със застроена площ от 723 кв.м., с предназначение- промишлена сграда;

МАСИВНА СГРАДА, преустроена в ремонтна работилница, състояща се от помещение за почивка на работниците, стая със санитарен възел, която съгласно скица представлява: едноетажна сграда с идентификатор 66425.516.135.3, със застроена площ от 34 кв.м., с предназначение- промишлена сграда;

МАСИВНА СГРАДА "ТРАФОПОСТ" изградена съгласно Разрешение за строеж № 111/16.08.2006г. на Гл. Архитект на Община Силистра и въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-05/04.03.2008г. на Началника на РДНСК-Силистра за обекта: "Преустройство на линия за производство на хляб и хлебни изделия, битoва сграда на два етажа, склад и трафопост", със застроена площ от 6.11 кв.м., която съгласно скица представлява: едноетажна сграда с идентификатор 66425.516.135.4, със застроена площ от 9 кв.м., с предназначение- сграда енергопроизводство;

МАСИВНА СГРАДА "Пристройка към цех за производство на хляб и склад I-ви, етап Пристройка", изградена съгласно Разрешение за строеж № 38/12.03.2007г. на Гл. Архитект на Община Силистра и въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-04/04.03.2008г. на Началника на РДНСК-Силистра, със застроена площ от 205.74 кв.м., състояща се от помещение експедиция и контрол експедиция, която съгласно скица представлява: едноетажна сграда с идентификатор 66425.516.135.5, със застроена площ от 163 кв.м., с предназначение- складова база, склад;

МАСИВНА СГРАДА "БИТОВА СГРАДА", изградена съгласно Разрешение за строеж № 111/16.08.2006г. на Гл. Архитект на Община Силистра и въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-05/04.03.2008г. на Началника на РДНСК-Силистра за обекта: "Преустройство на линия за производство на хляб и хлебни изделия, битова сграда на два етажа, склад и трафопост", със застроена площ от 136.50 кв.м. и РЗП 273 кв.м., състояща се от: на първи етаж – съблекалня, душ кабини, санитарен възел с преддверие и мивки, съответно за мъже и за жени, стая за почивка, перално помещение и сушилня за работно облекло, сектор за дезинфекция, на втори етаж – офиси на административниа персонал- управител, експедиция, пласьори, със санитарен възел с баня за мъже и жени, която съгласно скица представлява: едноетажна сграда с идентификатор 66425.516.135.6, със застроена площ от 198 кв.м., с предназначение- сграда със смесено предназначение;

МАСИВНА СГРАДА "СКЛАД", изградена съгласно Разрешение за строеж № 111/16.08.2006г. на Гл. Архитект на Община Силистра и въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-05/04.03.2008г. на Началника на РДНСК-Силистра за обекта: "Преустройство на линия за производство на хляб и хлебни изделия, битова сграда на два етажа, склад и трафопост", със застроена площ от 162.77 кв.м., състояща се от две помещения, едното от които свързано със склада в битовата сграда и санитарни помещения, която съгласно скица представлява: едноетажна сграда с идентификатор 66425.516.135.7, със застроена площ от 165 кв.м., с предназначение-складова база, склад;

МАСИВНА СГРАДА, съгласно скица, с идентификатор 66425.516.135.8, със застроена площ от 150 кв.м., с предназначение- друг вид сграда за обитаване,

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, без идентификатор използваща се за гараж, за която липсват строителни книжа, неузаконена сграда, построена от метална конструкция, със стени от термопанели, покрив от ЛТ- ламарина, със застроена площ от 744 кв. м., височина- 5м.;

Ведно със следните съоръжения, служещи за нормалната експлоатация на имота, служещ като ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, а именно:

- Линия за производство на хляб № 1 с капацитет 750 хляба за час, състояща се от: тестомесачка-ТМ-350, количка с казан, делителка "МТД02400", оформител за тесто, транспортна лента, пруфер /втасално/" и тунелна пещ, произв. 2007 год.; Линия за производство на хляб № 2 с капацитет 1 250 хляба за час, състояща се от: тестомесачка "ТМ-350" - 2 бр., със зав. №№ 47 и 49/2007 г., количка с казан - 2 бр., повдигач "ПО 300", зав.№ 73/2007г., делителка "МТД02400", зав.№ 71/2007г, оформител за тесто "МТО-6", зав.№130/2007г., транспортна лента, пруфер /втасално/ и тунелна пещ, произв. 2007 год. ; Линия за производство на хляб № 3 с капацитет 1 000 хляба за час, състояща се от: тестомесачка "ТМ-350", зав. 48/2007г., количка с казан- 2 бр., повдигач "ПО 300", зав.№ 52/2007г., оформител за тесто "МТО-6", транспортна лента, пруфер /втасално/ и тунелна пещ, произв. 2008 год.; ел. котел тип "КЕП-250/0,5" с мощност 180 квт, зав. № 23/2008г.; Парен котел тип "ПК 083"/2006 г., зав. № 741/06 г., окомплектован с горелка "ЕКО 22/2", зав. № 00840654 / 2007 г. ; съоръжение-трафопост тип "БКТП П-ЕО-К" - 20/0,4 кW, 630 kvA, зав. № 530/08.2006 г.; Опаковъчна линия, състояща се от банцинг, транспортна лента и опаковъчен автомат – за фолио; Опаковъчна линия /опаков. в кесии/, състояща се от банцинг, транспортна лента - комбинирана с опаковъчен механизъм за кесии; Банцинг мод."МПХ 01", зав.№ 100/02.2009 г.; Банцинг мод."МПХ 02", зав.№ 374/2007 г.; Соларна система - 2 броя - за цеха за производство на хляб и за административна сграда - 2007 г.; Колички за хляб - 12 бр., окомплектовани, както и ведно с всички съоръжения, служещи за нормалната експлоатация на имота, подобрения и приращения по смъсъла на чл. 92 от Закона за собствеността.

Снимка: архив КВОРУМ

Facebook коментари