Сряда, 10 Август 2022 г.

"ЕНЕРГО-ПРО Продажби" искат увеличение цената на тока в Силистра с 4,56 %

Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на електроенергията за битовите потребители от 1 юли да бъде изменена средно с 3,3 %.

За клиентите на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" в област Силистра е предложено увеличение с 4,56 %. В тези цени са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги.

За да сведе до минимум увеличението за битовите потребители, КЕВР е приложила регулаторни механизми по отношение на ценовия микс за регулирания пазар. Делът на електроенергията от АЕЦ Козлодуй се увеличава до 30%. Намалява се цената на електроенергията от хидроцентралите на НЕК. Тези мерки дават възможност за да бъде компенсирано увеличението на разходите за пренос на ЕСО и на електроразпределителните дружества "ЕВН България Електроснабдяване", "Електрохолд Продажби" /ЧЕЗ/ и ЕНЕРГО-ПРО Продажби".

С предприетите от КЕВР регулаторни мерки общото увеличение за битовите потребители е само 3,3% за периода 1.07.2022-30.07.2023 г. По този начин те са защитени от високата динамика на цените на енергийните пазари, които доведоха до ръст от 45% за домакинствата в останалата част на Европа.

Предложението подлежи на разглеждане, обсъждане и гласуване на 1 Юли 2022г.

Facebook коментари