Събота, 27 Ноември 2021 г.

В Силистра ще обучават хора с увреждане как да си намират работа

Втората услуга предлагана по проекта проекта «От врата до врата» ще бъде провеждането на обучителен семинар « Как да си намеря работа», организиран от Фондация "Съпричастие" - Силистра.
Обучителния семинар включва придобиване на умения у хората с увреждания за писане на автобиография, мотивационно писмо, провеждане на ролеви игри.
По график първата група от 10 души ще започне през месец май.
Допустими кандидати – хора с над 50% увреждане в работоспособна възраст.
Продължителността на курса ще бъде един месец.
Желаещите да преминат този тип обучение могат да получат допълнителна информация на тел: 086/ 820 713 или GSM: 0897 00 37 50

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

Facebook коментари