Вторник, 21 Март 2023 г.

Установиха името на български офицер погребан във военната гробница в Силистра

В заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областна комисия за войнишките паметници, свикано от областния управител Катя Кръстева, която го води според предварителния дневен ред с направено допълнение към него. В работата на форума участие взеха представители на седем институции, сред които общините Силистра, Тутракан и Ситово, както и Радослав Симеонов главен експерт "Военни паметници" от Министерство на отбраната.

Пред присъстващите г-н Симеонов разясни необходимостта от редакция и приемане на коригиран вариант на "Областен регистър на военните паметници" – в случая отнасящ се за област Силистра, предвид довършителния етап по създаване на замислен отдавна Национален електронен регистър, включващ военни паметници от цялата страна.

За целта той очерта условията за корекция на наличната в областните регистри информация, като направи и препоръки, най-важната от които е спазването на Закон за военните паметници, като и да се прави разлика между "исторически" и "военен" паметник. Уточнено бе, че паметниците на опълченците също са припознати за военни паметници и имат място в регистрите.

В името на достоверността бе посочено, че регистърът трябва да е актуален, точен и конкретен, за да служи на гражданите, интересуващи се от него. Оправянето на грешки от всякакъв характер още при оформяне на предложения за изграждане на подобни паметници се смята, че ще реши и проблема с допускана в предишни години самодейщина още на проектно ниво.

Областната комисия взе и едно решение, с което утвърждава ново приносно развитие на "Военна гробница 1916" край ГКПП Силистра, създадено с анонимни погребения на загинали от Българската армия през Първата световна война.

За какво става дума в предложението на Стоян Пейчев от Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва?

След направено проучване на база получен от частен и институционален характер снимков материал от преди повече от 80 години, е установен поименно единият от гробовете – на капитан Стефан Данчев.

И преди се е знаело, че офицерът от София е погребан на това място, но е била загубена информация точно кой е каменният кръст, поставен на неговия гроб. За възстановяването му бе взето решение за добавка, обоснована с 3 документа доказателство, за да постанови МО осъществяването й на територията на гробницата.

Facebook коментари