Неделя, 26 Март 2023 г.

Само 19 силистренеца пожелаха да научат откъде ще мине газопровода към Силистра

Днес в празната зала на община Силистра се проведе обществено обсъждане на проекта на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект «Преносен газопровод високо налягане и автоматична газорегулаторна станция (АГРС).
В обсъждането проследено от 19 силистренеца участваха Ясен Христозов – консултант на дружеството по проекта, Илчо Боев – директор на Управление "Инвестиционна дейност" и Мариана Христова – главен специалист "Поземлени отношения" към управление "Инвестиционна дейност".
Пред заинтересуваните от темата Ясен Христозов заяви, че днес и утре в четирите общини - Добричка, Тервелска, Кайнарджанска и Силистренска, през които ще премине трасето на газопровода, се провеждат обществени обсъждания на проекта на ПУП. Преди това са подготвени всички необходими документи, предшестващи обсъжданията, както бе договорено на тристранната среща на ръководството на дружеството, общинските кметове и областните управители на Силистра и Добрич през ноември 2010 г. Обсъжданията са задължителна стъпка към реалните строителни работи. Следва приемане на ПУП от общинските експертни съвети, одобрение от местните парламенти и утвърждаване от национален експертен съвет. Надеждата на инвеститора е в края на лятото да получи разрешение за строеж и започне реалното изпълнение на проекта.
Осемдесет км е дължината на преносния газопровод от землището на добричкото село Росен до регулаторната станция, която ще се намира между село Айдемир и гр. Силистра. Земите, през които ще минава трасето, са определени с решение на комисията по земеделските земи към Министерството на земеделието и храните. Те са с различен статут. Остават собственост на сегашните им стопани, но им е наложен сервитут (право, признато от закона за използване на чужд имот). Срещу това всеки собственик ще бъде обезщетен еднократно, гарантират от дружеството.
Парцеларният план урегулира всеки имот и показва каква площ от него заема сервитута. На тази база ще бъде изготвена лицензирана оценка от комисия, назначена от всяка община. Дружеството ще преведе определените обезщетения по общинските сметки. После на всеки собственик, доказал собственост върху имота и на базата на засегнатата от сервитута част, ще бъде изплатено обезщетение, обясни процедурата Ясен Христозов. За да няма спекулации, хората ще бъдат уведомявани персонално, увери той и подчерта, че срокът за обжалване на оценката тече от момента на научаването й от лицето. До 8 април в община Силистра може да бъде разгледан парцеларният план, засягащ землищата на селата Главан, Поп Кралево, Богорово, Срацимир, Българка, Бабук, Ценович, Калипетрово и гр. Силистра.
Сервитутната зона е с ширина от 30 метра (по 15 м. двустранно от оста на газопровода). В по-голямата си част преминава през земеделски земи, които запазват своето предназначение. Съоръжението ще бъде разположено на повече от 1 м дълбочина, което няма да попречи на земеделската работа, показва досегашният опит. Не съществува и екологичен риск за продукцията. В страната има изградена 2 200 км газопреносна мрежа и върху нея се произвежда земеделска продукция, припомни специалистът.
За газифицирането на Силистра се работи от десетина години. Но реално проектът стартира през 2007- а с подписването на грантова схема за отпускане на 12,4 млн. евро. "75% от тях са безвъзмездно финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие, останалата част е за сметка на дружеството", припомни на срещата през ноември изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Иван Дреновички.

Facebook коментари