Четвъртък, 30 Юни 2022 г.

Средище кани на петия фестивал "На раздумка в Горещниците

Средище кани на петия фестивал "На раздумка в Горещниците

На 16 юли 2022 г. в с. Средище ще се проведе пети фестивал "На раздумка, песен и почивка в Горещниците" с начало 9,30 ч., в парка на селото, съобщава РЕКИЦ-СИЛИСТРА.

Организатор на фестивала е НЧ "Стефан Караджа - 1943", с. Средище със съдействието на кметство Средище, община Кайнарджа. Проявата цели: да съхрани и популяризира фолклорното наследство; да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество; да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклорното богатство. Снимката е от 2019 г.

Фестивалът е без конкурсен характер. Няма ограничения за възрастта на участниците. Допускат се групови и индивидуални изпълнения, дуети, трио, квартети. Всички групи получават Грамота за участие и парична награда. Разходите за транспорт са за сметка на участниците. За всяко изпълнение на певчески колектив, танцов състав и индивидуално изпълнение се попълва отделна заявка. Заявки за участие във фестивала /по образец/ се приемат до 08.07.2022 г. на адрес: Моля, заявките за участие да бъдат изпращани до 08.07.2022 г. на следния адрес: НЧ "Стефан Караджа – 1943", с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, Ул "Ц. Церковски" 1а, п.к. 7560, тел: 086 26 2289, 0889 156 138, или на e-mail – st_karadja-_sr@abv.bg. Лице за контакт – секретар - Снежанка Атанасова.


Заявка за участие за певчески колективи, танцови състави, индивидуални изпълнители, дуети във фестивал "На раздумка, песен и почивка в Горещниците" на 16 юли 2022 г. с. Средище, община Кайнарджа

1. Наименование на колектива........................
2. При...............................................
/институция/
Обл.........................................., общ............................, гр/с................................................
тел.:....................................., E-mail – ...........................
3. Художествен ръководител:
4. Брой участници – ................
5. Репертоар….
Дата:…2022 г.
Заявител:............................/име, фамилия/

Facebook коментари