Петък, 21 Януари 2022 г.

Тридесетичетири дунавски общини от България ще гостуват в Силистра

На 22 и 23 април и ще участват в Общото събрание на най-голямата регионална организация в България – Асоциацията на дунавските общини (АДО) "Дунав".
Събитието ще премине в две сесии. През първия работен ден ще бъдат отчетени дейността и изпълнението на бюджета на организацията за 2009 година, ще бъде разгледан финансовият план за 2010 – 2011 година и ще се проведе избор на нови ръководни органи. Втората сесия ще бъде посветена работата по оперативните програми и на международното сътрудничество. Очаква се в дискусиите да се включат министърът на околната среда и водите Нона Караджова, нейната заместничка Ивелина Василева, заместник-министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова и на финансите – Владислав Горанов. В събитието ще участват също кметове на румънски дунавски общини.
АДО "Дунав" провежда отчетно-изборното си събрание в Силистра по покана на кмета Иво Андонов – член ан Управителния съвет на организацията.

Допълнителна информация:

Асоциацията на Дунавските общини "Дунав" (АДО) обединява 34 общини по поречието на река Дунав в България. Тя e създадена на 16-ти юни 1992 година от кметовете на десет общини в централната част на Дунавски район и е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 16 май 1993 година. Офисът на АДО се намира в Белене – град, разположен в центъра на Дунавската равнина.
Основната цел на АДО е да насърчи социалното и икономическо развитие на Дунавския регион. Работи за създаване и запазване на оптимално за общините законодателство и представлява техните интереси пред централните институции. Също така подкрепя усилията на общините-членки за разширяване на трансграничното сътрудничество, за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество.
Днес АДО "Дунав" е най-голямото регионално сдружение на общини в Република България. След повече от шестнадесет години работа, тя е важен фактор в българското местно самоуправление, уважавана институция със свои собствени проекти, програми за развитие и квалифициран персонал Продължава да насочва усилията си към дейности, отговарящи на нуждите на общините, споделяне на опит и добри практики, предоставяне на експертна и техническа помощ за общинските администрации в региона.

Facebook коментари