Четвъртък, 30 Юни 2022 г.

Районен съд-Дулово с Ден на отворените врати

Районен съд-Дулово организира "Ден на отворените врати" на тема: "Открито за съдебната власт".

Съдът Кани гражданите да се запознаят с организацията на работа на съда, с функциите на съдебните служби и с отделни съдебно-административни процедури. Ще бъде осигурен свободен достъп до деловодствата на съда–наказателно и гражданско, бюро "Съдимост" и до съдебните зали.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов "Открито за съдебната власт", с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

Всички гости ще получат полезни информационни и образователни материали за съдебната власт.

Инициативата ще се проведе на 01 юни 2022 година от 10.00 часа в сградата на Районен съд - Дулово.

Facebook коментари