Неделя, 26 Март 2023 г.

Еднодневен обучителен семинар за малките и средните предприятия ще се проведе в Силистра

"Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари" е темата на еднодневен обучителен семинар, който ще проведе в Силистра Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), информираха от областната администрация.
Обучението ще се проведе на 31 март 2011 г. (четвъртък), в х-л "Данубе", от 9:00 до 17:30 ч.
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е институционален бенефициент по проект за "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.". Целта на проекта е ефективно използване на предимствата на Европейския пазар от българските малки и средни предприятия (МСП) и разширяване присъствието им на други пазари, като предпоставка за тяхното устойчиво развитие и успешното им интегриране в европейската и световна икономика.
В рамките на проекта - до 22.04.2011 г., е предвидено провеждането на 10 еднодневни въвеждащи обучения, едно от които - в Силистра.
Въвеждащото обучението има за цел да повиши интереса и да стимулира българските предприятия да започнат дейности, свързани с износ и присъединяване към международни мрежи за бизнес коопериране. То ще осигури достъп на предприятията до информация за интернационализация на бизнеса, включително при използване на възможностите на информационно-комуникационните технологии и ще насърчи въвеждането на успешни практики за интернационализация на МСП.
Участниците ще получат подробна информация за възможностите за включването на фирмите в различните форми за насърчаване, предлагани от държавните органи и неправителствения сектор и ще участват в ролеви игри за решаване на конкретни казуси от практиката.
Въвеждащото обучението се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013.

Facebook коментари