Неделя, 03 Юли 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 23 май 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 камериер/ камериерка, средно образование - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 сервитьор, средно образование
*Работните места са за к. к. по Черноморието

Други СРМ обявени в ДБT

1 шофьор, товарен автомобил, средно образование, кат. В
1 стоковед, средно образование
12 военнослужещи, войници, средно/ висше образование
8 общи работници, промишлеността, средно образование
3 монтажници, метални конструкции, средно образование
1 касиер, домакин, средно/висше икономическо образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 пласьор, стоки, средно образование, кат. В
1 куриер, средно образование
1 продавач-консултант (флорист), средно образование
1 обслужващ работник, промишлено производство, средно образование
1 монтажник, дограма, средно образование
1 водач, мотокар,средно образование
1 обслужващ, магазин, средно образование
5 машинни оператори, металорежещи машини,средно ,"Машиностроене, металообработване и металургия"
1 оператор, въвеждане на данни, средно образование
2 бармани, средно образование
1 учител, детска градина, висше образование "Детска педагогика"
9 заварчици, средно образование
1 кофражист, средно образование
4 чистач/ хигиенисти, основно/ средно образование
9 сервитьори, средно образование
3 работници, кухня, средно образование
3 готвачи, средно образование
9 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
1 камериер/ камериерка, средно образование
1 заместник- управител, средно образование, 2г. стаж
1 счетоводител, оперативен, средно образование
9 машинни оператори, шиене, средно образование
1 склададжия, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 т. и повече, средно образование, , шофьор кат. "С"
1 машинен оператор изделия от бетон, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
3 стругари, средно образование
1 работник в стопанство, смесени култури, средно образование
7 шивачи, средно образование
1 шлайфист, средно образование
1 автомеханик, средно/ висше образование, ДВГ, Транспортна техника"
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
9 медицински сестри, висше образование "Здравни грижи"
20 лекари, висше образование "Медицина"
2 машинни инженери, професионален колеж "Инженерство-комбинирани програми"
2 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование " Машиностроене, металообработване и металургия"
6 шлосер-монтьори, средно образование
5 фелдшери, полувисше образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа
1 продавач-консултант, средно образование

**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси;

2 оперативни счетоводители, икономическо образование, познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството, данъчното и осигурителното законодателство
2 технически сътрудници, средно образование, английски или немски език
4 общи работници, основно образование
15 общи работници, промишлеността, желание за работа, бързина, сръчност
3 помощник-готвачи, средно образование
6 работници в бар, средно образование
1 шофьор лекотоварен автомобил, средно образование, шофьор кат. "В"
2 продавач-консултанти, средно образование
1 сервитьор, средно образование
3 работници, кухня, средно специално образование, отговорност, дисциплинираност, сръчност, работа в екип
1 лепач, средно образование
1 машинен оператор, кроене, средно специално образование, сръчност
1 работник, сглобяване на детайли, средно образование
1 работник, зареждане на рафтове, средно образование, шоф. книжка кат. В
1 барман, средно образованиеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 пакетировачи, основно, средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил, кат "СЕ", средно образование
1 ръководител, транспорт, средно техническо образование
1 служител, човешки ресурси, висше образование
6 лекари, висше "Медицина"
1 мияч, превозни средства, средно образование
3 продавач-консултанти, бензиностанция, средно образование
1 общ работник, без изисквания за образование
1 банков служител, висше образование "Икономика"
1 техник, комуникации,средно образование
3 машинни оператори белене/чистене на зърно, средно образование
3 дистрибутори на ядки, средно образование, кат. C
2 крупиета, средно образование
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"
5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа
2 продавач- консултанти, средно образованиеБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 сметосъбирач, начално образование
3 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона – средно образование, шоф. кат. CE
1 оператор, автоклав, средно образование, шоф. книжка кат. B
2 готвачи, езикови знания- турски, румънски, професионален опит - минимум 2 г.
2 работници сглобяване на детайли, езикови знания- турски, румънски, проф. опит – минимум 2 г.
1 лекар по дентална медицина, висше "Бакалавър", специалност "Стоматология"
1 началник - смяна, средно образование;
1 работник, спомагателни шивашки дейности, няма изискване за образование
5 акушерки, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
3 медицински лаборанти, висше "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант";
1 рентгенов лаборант, висше "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант";
15 медицински сестри, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Кардиология";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия;
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Гастроентерология";
2 лекари, висше "Магистър", специалност "Вътрешни болести";
3 сервитьори, средно образование;
1 машинен оператор, шиене, средно образование;
1 водач ССМ, шоф. книжка кат. Ткт;
1 фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина";
6 лекари, висше магистър, специалност "Медицина".

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Facebook коментари