Понеделник, 27 Юни 2022 г.

Над 20 000 шаранчета обогатиха рибните запаси в езерото "Сребърна"

Над 20 000 шаранчета обогатиха рибните запаси в близкото до Силистра езерото "Сребърна"

Трето поред зарибяване с местен вид риба е осъществено вчера на територията на Поддържан резерват "Сребърна". Над 20 хиляди бройки от вида див шаран са освободени във водните площи в района на понтонния пристан.

Зарибяването на езерото Сребърна е част от дейността "Проучване на хранителната база на голям воден бик", на изпълнявания проект от РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.". Видът и количествата на рибния материал, отгледан при изкуствени условия, предварително са консултирани с учени от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Дейността е част и от изпълнението на мерките, заложени в Плановете за действие за опазване на големия воден бик (Botaurus stellaris) и малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus Pallas, 1773) в България за периода 2014-2023 г. Очакванията на експертите са за ефективно размножаване и увеличаване числеността на дивия шаран, както и за подобряване на хранителната база на водолюбивите птици в защитената местност.

По проект "Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР "Сребърна" са предвидени общо 4 зарибявания, като последното ще бъде през 2023 г.

Дивият шаран (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) принадлежи към Разред Шараноподобни, Семейство Шаранови. В България е критично застрашен вид.
В миналото е бил разпространен във всички сладководни и бракични водоеми на България – реки, блата и езера на Дунавския, Беломорския и Черноморския басейн. Видът е включен в Червената книга на България (1985). Единственото му потвърдено находище е в границите на природна забележителност "Дуранкулашко езеро".

Facebook коментари