Четвъртък, 30 Юни 2022 г.

591 зрелостници се явяват днес на втора матура в Силистренско

Днес, 20. 05. 2022 г., се провежда втори задължителен държавен зрелостен изпит по избран от учениците профилиращ предмет и по професия за учениците в професионалните паралелки.

Провежда се в 36 зали. Участват 108 педагогически специалисти като квестори.

Заявили зрелостници – 281
Допуснати – 279
Недопуснати - 2
Явили се – 273
Неявили се – 6 = 2, 15 % от допуснатите


Предпочитанията по учебни предмети да голяма степен се запазиха от предходните години (брой явили се). Първите 3 най- желани предмети са Чужд език, География и икономика и Биология и здравно образование. За първи път се полага и изпит по Информационни технологии. Малък брой желаещи има за предметите Философия, Математика, История и цивилизации, Химия и опазване на околната среда.

Зрелостен изпит по професия полагат зрелостници, които са се обучавали в паралелки за професионална квалификация. За първи път този изпит е задължителен за всички, докато до миналата година можеха да го избират или да се явят по предмет. Изпитът по професия се полага в собствените им училища.

Заявили – 346
Допуснати – 318
Недопуснати - 28


Изпитът започна навреме и без произшествия.
Няма явяващи се на изпит карантинирани лица.

Няма отстранени зрелостници и анулирани изпитни работи от предишния изпит по Български език и литература.

Facebook коментари