Събота, 25 Март 2023 г.

В Силистра наградиха изявени учители по случай 24 май

В Силистра се проведе празнична среща за награждаване на педагогически специалисти по повод 24-ти май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Традиционно, в навечерието на 24-ти май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, под патронажа на Кмета на Община Силистра, се провежда тържествена церемония за награждаване на педагогически специалисти.

Днес в салона на Общината се събраха над 160 директори, заместник-директори и номинирани педагогически специалисти. В присъствието на д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет- Силистра; г-жа Катя Кръстева - Областен управител; екипът на д-р Найденов: г-н Ростислав Павлов – Секретар на Община Силистра, г-жа Мария Недялкова – зам.-кмет "Хуманитарни дейности", д-р Мирослав Тодоров – зам.-кмет "Финанси и икономика", инж. Тихомир Борачев – зам.-кмет " Устройство на територията", г-жа Цветана Игнатова – директор Дирекция "Хуманитарни дейности"; д-р Габриела Миткова - Началник на РУО – Силистра; г-жа Ивелина Желева – представител на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители; г-жа Снежана Давидова – Председател на Регионалната структура "Образование" към КТ "Подкрепа"; г-жа Мирослава Червенкова - Председател на Постоянната комисия по Образование, култура, културно – историческо наследство, вероизповедание, именувания, наука и медийна политика към Общински съвет – Силистра; доц. д-р Румяна Лебедова - Директор на Филиал – Силистра към РУ"Ангел Кънчев"; общински съветници, бяха наградени 28 учители, постигнали високи резултати в предучилищното и училищното образование.

Тази година номинациите бяха изготвени съобразно Правила за номиниране и присъждане на награди в системата на предучилищното и училищното образование в Община Силистра, утвърдени от Кмета на Община Силистра през 2021 г.

Експертна комисия с председател г-жа Мария Недялкова разгледа и оцени, съгласно критериите от Правилата, 97 номинации в 5 категории:

1."Учител на годината"
2."Млад учител на годината"
3."Най-успешен мениджмънт на институция в системата на предучилищното и училищното образование"
4."За цялостен принос в развитието на образователната система в община Силистра и за дългогодишна педагогическа практика"
5."Екип на годината".
На церемонията бяха наградени 26 педагогически специалисти и 2 екипа.

В Категория "Учител на годината" се присъдиха награди в 9 направленията:

І. За постижения в педагогическата практика в предучилищното образование (постъпили 8 номинации) - Светлана Петрова - ст. учител в ДГ "Мир", с. Айдемир

ІІ. За постижения в педагогическата практика в началния етап на основното образование (постъпили 6 номинации): - Светлозара Димитрова - ст. учител в ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

ІІІ. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Български език и литература" (постъпили 3 номинации) - Кристина Милкова - учител в ОУ "Иван Вазов"

ІV. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Чужди езици" (постъпили 6 номинации) - Грета Михалева - ст. учител в ПМГ "Св. Климент Охридски"

V. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Математика, информатика и природни науки" (постъпили 5 номинации) - Даниела Богданова - ст. учител в ПГСУАУ "Атанас Буров"

VІ. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Обществени науки и гражданско образование" (постъпили 3 номинации) - Боряна Шенкинова - ст. учител в ПМГ "Св. Климент Охридски"

VІІ. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Изкуства, бит и технологии, преприемачество и физическа култура и спорт" (постъпили 6 номинации) - Дариела Георгиева – ст. учител в СУ "Никола Й. Вапцаров"

VІІІ. За постижения в педагогическата практика в професионалното образование (постъпили 4 номинации) - Венцислава Ангелова – учител в ПГПТ "Евлогий Георгиев"

ІХ. За постижения в педагогическата практика, свързана с превантивни, диагностични, рехабилитационни, консултативни и корекционно-терапевтични дейности (ресурсни учители, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие и други педагогически специалисти) (постъпили 6 номинации) - Цветелина Василева – психолог и педагогически съветник в ООС "Младост"

Тази година за пръв път се присъжда награда в категория "Млад учител на годината" (номинирани 9 учители).

По предложение на Експертната комисия в тази категория се присъждат 2 награди: Носител на отличието в предучилищното образование е г-жа Теодора Агопян – учител в ДГ "Ян Бибиян. В училищното образование носител на наградата е г-жа Росица Стоянова - учител в ЕГ "Пейо Яворов".

В Категория "За цялостен принос в развитието на образователната система в община Силистра и за дългогодишна педагогическа практика се връчват награди за втора поредна година:

1.Гинка Маринова - ст. учител в ДГ "Добруджа"
2.Митанка Кръстева - ст. учител в ДГ "Добруджа"
3.Галина Георгиева – ст. учител в ДГ "Иглика"
4.Тодорка Михнева – ст. учител в ДГ "Нарцис"
5.Величка Стоянова – ст. учител в ДГ "Нарцис"
6.Маргарита Бончева - ст. учител в ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
7.Марияна Дякова - ст. учител в ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
8.Николинка Янакиева - ст. учител по БЕЛ в ОбУ "Св. Климент Охридски", с. Проф. Иширково
9.Надежда Бабаяшева – ст. учител в ОУ "Иван Вазов"
10.Йорданка Радева – ст. учител в СУ "Никола Й. Вапцаров"
11.Латинка Димитрова – ст. учител в ЕГ "Пейо Яворов"
12.Пенка Добрева – ст. учител в ПГПТ "Евлогий Георгиев"


Съгласно Правилата за номиниране и присъждане на награди в системата на предучилищното и училищното образование бяха направени 10 номинации за екип на годината.В предучилищното образование наградата получи екипа на ДГ "Иглика". В училищното образование ОУ "Отец Паисий" - екип от учителите по английски език – Милена Цанева, Нели Йорданова и Александър Господинов.

Категорията "Най-успешен мениджмънт на институция в системата на предучилищното и училищното образование" включва 3 направления.

За най-успешен мениджмънт в детска градина носител на отличието- грамота, почетен плакет и награда е г-жа Пепа Добрева – директор на ДГ "Нарцис". За най-успешен мениджмънт в училище и център за подкрепа за личностно развитие, по решение на Комисията, в това направление се присъждат 2 награди за г-жа Анелия Невска – директор на ПМГ "Св. Климент Охридски", гр. Силистра и г-жа Денка Михайлова – директор на ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра.

Facebook коментари