Неделя, 03 Юли 2022 г.

Община Силистра подписа споразумение с Националния съюз на трудово-производителните кооперации

В Заседателната зала на Община Силистра се състоя среща за подписване на споразумение за сътрудничество

Екипът на кмета на Община Силистра – д-р Мирослав Тодоров – ЗА кмет и зам.-кмет "Финанси и икономика", г-жа Мария Недялкова – зам.-кмет "Хуманитарни дейности", инж. Тихомир Борачев – зам.-кмет "Устройство на територията" и г-н Ростислав Павлов – секретар на Община Силистра, посрещнаха представители на Националния съюз на трудово-производителните кооперации – г-н Божидар Станков – председател, доц. Владислав Лазаров – зам.-председател, г-н Иван Николков – председател на контролния съвет и г-н Веселин Дечев – председател на ТПК – Силистра.

Повод за срещата бе подписването на споразумение за взаимодействие и дълготрайно сътрудничество между Община Силистра, НС на ТПК и ТП "Метал" – Силистра. Страните се съгласиха да обединят усилията си и да осъществяват сътрудничество и партньорство за взаимни интереси, свързани с подобряване на социалните дейности, намаляване на безработицата и създаване на условия за трудова заетост, както и за съвместно разработване на проекти по европейски програми.

Д-р Мирослав Тодоров отбеляза утвърждаването на съвместното споразумение като добра практика и благодари на гостите за желанието им за подновяването му. Председателят на НС на ТПК г-н Станков отправи покана към администрацията да участва в европейски форум, организиран от съюза през юни в Пловдив.

Facebook коментари