Понеделник, 04 Март 2024 г.

Тази седмицата стартира първата услуга предлагана по проекта «От врата до врата»

От 01. 04. 2011 година стартира първата услуга предлагана по проекта «От врата до врата». Настоящия Проект предвижда предоставяне на иновативна социална услуга за хора с увреждания, която понастоящем не е предмет на услугите предоставяни в общността съгласно ППЗСП. Услугата ще бъде извършвана с специализирания бус на Фондация "Съпричастие" - Силистра който ежедневно ще обслужва хора от град Силистра с различни увреждания. Услугата ще се заплаща частично според времето и сложността си.
Услугата представлява:
-Транспортна услуга за хора с над 50% намалена работоспособност;
-Посредничество;
-Придружаване.
Услугата ще се предлага след предварителна заявка по телефон 086/ 820 713

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

Facebook коментари