Вторник, 05 Юли 2022 г.

ВиК ще иска силистренци да плащат над 5 лв. за кубик вода

Справка на КВОРУМ показва, че "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра възнамерява да подаде заявление до КЕВР за утвърждаване на цени на ВиК услуги за 2022г. без ДДС.

Цена за доставка на вода за битови и обществени потребители - 2,874 лв/куб.м
Цена за отвеждане на отпадъчни води за битови и обществени потребители - 0,544 лв/куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях потребители - 0,841 лв/куб.м

Промишлени и други стопански потребители:
Степен на замърсяване 1 - 0,962 лв/куб.м
Степен на замърсяване 2 - 1,453 лв/куб.м
Степен на замърсяване 3 - 1,932 лв/куб.м


Калкулацията показва, че цената без ДДС за битовите потребители става 4,259 лв/куб.м, а с данъка цената скача до 5,110 лв/куб.м.

Facebook коментари