Сряда, 17 Април 2024 г.

Област Силистра с най-ниска средна месечна работна заплата в СЦР

Област Силистра изостава по размер на средната месечна работна заплата в Северен централен район, показват данните на Националния статистически институт.

За първото тримесечие на годината за региона е отчетена средна заплата в размер на 1161 лв., което ни нарежда сред областите с най-ниски доходи. За сравнение средната работна заплата за страната за първите три месеца е 1593 лв. Най-висока е в София (столица) 2218 лв. и в Пловдив, където е 1371 лв.
За месец януари тази година средната заплата за област Силистра е била 1151 лв., за февруари – 1134 лв., а за март – 1197 лв.

Средното възнаграждение обаче за тримесечието нарежда областта в дъното на класацията спрямо останалите области в Северен централен район. В другите области в района - Габрово средната заплата за тримесечието е 1370 лв., в Разград – 1275 лв., в Русе – 1287 лв и Велико Търново – 1170.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в страната нараства с 9 % спрямо първото тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" – с над 34 %, "Култура, спорт и развлечения" – с 33 на сто, "Административни и спомагателни дейности" – с над 17 %, а в "Образование" и "Държавно управление" се запазва на нивото от първото тримесечие на миналата година.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение са в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" – 4060 лв., "Финансови и застрахователни дейности" – 2540 лв., "Професионални дейности и научни изследвания" – 2264 лв. Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" – 964 лв., "Селско, горско и рибно стопанство" – 1005 лв., и "Други дейности" – 1088 лв.

Facebook коментари