Събота, 15 Юни 2024 г.

Силистренско сдружение организира обучение на жени от пет държави

Иновативното обучения в Русе е част от международния проект "Вираго"*, финансиран от програма ЕРАЗЪМ+ и се организира от Сдружение "Паралел Силистра", един от българските партньори по проекта От вторник, 17 май, 2022 до петък 20 май млади жени от пет държави – Испания, Италия, Турция, Румъния и България ще се обучават заедно в умения за лидерство, нови технологии и наука за активно участие в живота на общността.

В началото участниците ще бъдат поздравени онлайн от Диана Иванова, зам. Министър на Министерството на младежта и спорта, другия български партньор. Програмата предвижда запознаване с принципите на проектното планиране и осъществяване, развитие на лидерски умения и активно гражданско поведение – приоритети в Стратегията на ЕС за младежта. Водещата на обучението, международният младежки тренер Александра Люцканова използва иновативни подходи за разработване на съвместни проектни инициативи за овластяване на жените ВИРАГО. Чрез подхода "дълбока история" (deep history) участниците ще бъдат въвлечени в интерактивни изследователски дейности на терен върху обекти от културно-историческото наследство на града и природен парк "Русенски Лом". Така те ще "открият" знакови за Русе места и ще проучат техните исторически връзки със собствените си държави. Използвайки подхода STEM (наука, технологии, инженерство и математика), младите жени ще разширят знанията си по химия, за да анализират замърсяването на въздуха в Русе, тема, която освен част от политиката GO GREEN на ЕС е и исторически значима за града. А за да обогатят уменията си за предприемачество и лидерство те ще посетят модната компания BTB България и ще разговарят с административния директор Стела Лечева.

Изследователските теми, прилагащи подхода STEM, са разработени от д-р Диана Бебенова – Николова, преподавател в Русенски университет, филиал Силистра и маркетинг експерта Лора Саркисян. Водещ партньор по проекта "Вираго", финансиран от европейската програма ЕРАЗЪМ+ е Асоциация "Се поате", Румъния, а останалите партньори са: Министерството на младежта и спорта и СНЦ "Паралел-Силистра", България, Община Медина дел Кампо, Испания, неправителствената организация "Мине Ваганти", Италия и Университета в Османие, Турция.

• Думата ВИРАГО означава жена, която демонстрира лидерски качества

Facebook коментари