Неделя, 03 Юли 2022 г.

Съдия Мирослав Христов: Нашата трудна задача е да постигнем равновесието между законност и справедливост

При голям интерес премина инициативата "Ден на отворените врати" на тема: "Съдът-законност и справедливост", на която присъстваха всички магистрати от състава на Районен съд-Силистра.

Събитието бе открито от Председателя на съда съдия Мирослав Христов, който приветства гостите - ученици от IXа клас, профил "Обществени науки" от СУ "Никола Вапцаров" и ученици от ПМГ "Св. Климент Охридски".

"Какво е законността в съда? - Това е върховенството на Закона, и правилното прилагане на закона.

Какво е справедливостта в съда? - Това е моралната правота, честността и еднаквото прилагането на закона, без дискриминация и пристрастия.
Нашата трудна задача като съдии е да постигнем равновесието между законност и справедливост. Ние трябва да прилагаме закона еднакво за всички хора, без значение на раса, етническа принадлежност, пол, религия, образование, политическа принадлежност или имуществено състояние. Всеки, който се е озовал в съда, без значение в какво качество-пострадал или подсъдим, ищец, или ответник, трябва да получи законната справедливост, гарантирана от Конституцията на Република България" – каза Председателят Христов.

Съдия Жанет Борова, съдия Галина Василева и съдия Мирослав Христов споделиха интересни казуси от практиката си по граждански и наказателни дела. Те дадоха примери за житейски ситуации, в които неспазването на правилата и законите има тежки последици както за извършителите, така и за невинни хора.

Внимание беше обърнато на темата за рисковете при употреба на различни наркотици и алкохол, и най-вече управление на МПС под влияние на тези вещества. Разяснени бяха последиците за непълнолетните и пълнолетните лица.

Същевременно младите хора бяха посъветвани да се интересуват какви са техните права, как да ги потърсят и защитят.
Учениците задаваха въпроси относно неплащането на задължения на физически лица към държавата, а също и относно случаите, в които съдът взема мярка "задържане под стража".

Всички гости имаха възможността да заемат мястото на съдия, прокурор и адвокат в съдебната зала.

Учениците видяха отблизо кабинетите на магистратите, а също дейността в гражданско и наказателно деловодство.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов "Открито за съдебната власт", с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

Facebook коментари