Понеделник, 27 Юни 2022 г.

Екоинспектори от Русе провериха червените божури в Силистренско

Експертите на РИОСВ - Русе провериха вчера състоянието на популациите на червения божур (Paeonia peregrina) в четирите защитени територии, опазващи вида в обхвата на инспекцията

Три от тях-ЗМ "Находище на червен божур"- с. Печеница, ЗМ "Мющерека" – с. Беловец и ЗМ "Божурите"-с. Подайва се намират в област Разград, а ЗМ "Горната кория"-край с. Добротица е в област Силистра.

При проверките са обходени находищата и е установено, че са в добро биологично състояние. Не са установени следи от човешки посегателства - бране, късане, изкореняване или унищожаване на защитените растения. Те са във различна фаза на цъфтеж, в зависимост от разположението им спрямо останалите дървесни и храстовидни видове. Границите на защитените територии са обозначени и маркирани. Поставени са и указателни табели, съобщиха от екоинспекцията.

В ЗМ "Горната кория" са извършени горскостопански мероприятия - прореждане, с цел осветляване на терена. Това е благоприятствало развитието и по-високото проективно покритие на вида.

Червеният божур е включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, но е защитен и от Закона за лечебните растения. Видът ежегодно е включен в заповедта на министъра на околната среда и водите за ползване на лечебни растения под специален режим на опазване.

Facebook коментари