Неделя, 29 Май 2022 г.

Силистренски педагози се завърнаха от обучение в Барселона, Испания

В периода 25-29.04.2022 г. педагогически специалисти от ДГ "Радост", гр. Силистра взеха участие в обучителен курс "Въвеждане на ИКТ в класната стая", който се проведе в Барселона, Испания, по проект "Приобщаващо образование чрез дигитализация и иновативно преподаване", с Договор номер: 2021-1-BG01-KA122-SCH-000020957, финансиран от ЕС по програма Еразъм+.

В рамките на обучението, педагогическите специалисти се запознаха с нови приложения и инструменти, полезни за педагогическата практика, които обогатиха опита им и разшириха възможностите за педагогическо взаимодействие. Курсът беше проведен от организация EUROMENTOR, които съдействаха за логистиката на участниците и за организацията на обучението. В края на курса, учителите получиха сертификати за участие.

Facebook коментари