Неделя, 29 Май 2022 г.

Вижте къде няма да има ток утре в област Силистра

От "Енерго Про" съобщават, че утре на 12.05.2022 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч. pоради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Клиентите в Южна промишлена зона на гр. Дулово - фирма "Металик", Горско стопанство, бетонов възел, "Димитър Дончев" от ТП Металик, ТП Горско стопанство, ТП Бетонов възел и ТП Димитър Дончев.

На 12.05.2022 г. в периода 08:30 ч. до 17:00 ч. поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: село Сребърна – ул. "Бузлуджа" от №4 до №21, ул. "Васил Левски" от №1 до №3, ул. "Вихрен" от №1 №10, ул. "Войко Иванов" от №1 до №16, ул. "Дунав" от №23 до №69, ул. "Иван Вазов" от №1 до №20, ул. "Лилия" от №1 до №21, ул. "Пеликан №1, №2, №21, ул. "Петко Симов" от №1 до №28, ул. "Пирин" от №1 до №16, ул. "Рила" от №1 до №16, ул. "Светлина" №6, ул. "Христо Ботев" №1, в района на бивше ТКЗС Сребърна, в района на Природонаучен музей Сребърна, в района на кметство с. Сребърна. Село Ветрен – ул. "Акация" от №1 до №37, ул. "Гранична" от №1 до №22, ул. "Девети септември" от №6 до №17, ул. "Дунав" от №1 до №15.

На 12.05.2022 г. в периода 09:00 ч. до 16:30 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: ТП ДЗС Кофаалджа, с. Подлес, с. Листец, с. Вълкан, с. Зебил, с. Звенимир, с. Зарица .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до16:30 ч. в районите на с. Черногор, гр. Главиница, с. Калугерене, с. Ножарево, с. Падина, с. Сокол

На 12.05.2022 г. в периода 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Ситово, с. Поляна, северната част на с. Нова Попина - захранвани от ТП1, Асфалтова база Ситово, Пречиствателна станция Ситово, Фуражен цех Ситово, ТКЗС Ситово, ЗММ Ситово, Мандра Ситово, Краварник Ситово, ВиК Ситово, Релейна Нова Попина, Масив Ситово, БКТП Дунав Ситово, ФвЕЦ Фокс, ФвЕЦ Вило, МТП Селски туризъм, БКТП Сити Милк, БКТП Месони.

Facebook коментари