Понеделник, 27 Юни 2022 г.

Без превишение на нормите за фини прахови частици в Силистра

През месец април 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистриран в подвижния пункт за мониторинг в град Силистра не е отчел денонощие с превишение на средноденощнaта норма на ФПЧ10, съобщиха за КВОРУМ от РИОСВ-Русе.

Поради спецификата на метода на измерване на ФПЧ10 в Силистра превишенията касаят само периода 01.04.- 16.04.2022 г.

Останалите данни до края на месец април, ще са налични към средата на месец май.

Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

Facebook коментари