Събота, 23 Септември 2023 г.

В Силистренско вече наистина "яко се мре"

В Силистренско вече наистина "яко се мре". Броят на умрелите през 2021 г. е 2 712 души, а коефициентът на обща смъртност - 25.6‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 410 случая, или с 17.8%, показва справка на отдел "Статистически изследвания – Силистра" към НСИ за Население и демографски процеси в област Силистра през 2021 година.

Смъртността сред мъжете (27.4‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (24.0‰).

През 2021 г. на 1 000 жени умират 1 085 мъже. Смъртността сред градското и селското население е почти равна. Коефициентът на смъртност в градовете е 25.1‰, а в селата 26.0‰.

С най-висока смъртност се отличават общините Алфатар и Ситово (32.7‰). Най-нисък е този показател в община Кайнарджа - 15.5‰.

Facebook коментари