Събота, 10 Декември 2022 г.

Увеличават числения състав на областна дирекция "Земеделие" в Силистра

Промени в числения състав на областна дирекция "Земеделие" (ОДЗ) в Силистра предвижда Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", който е на обществено обсъждане до 19 май.

Изменя се също щатният състав на ОДЗ Силистра, като нараства с три щатни бройки – от 54 на 57. За да се компенсира това увеличение, се реже численият състав на ОДЗ Видин – от 62 на 59 щатни бройки.

Преди да предложи такава промяна, ресорното министерство е анализирало работата и натовареността на структурите в Ловеч и Силистра, като са съпоставени следните показатели: брой регистрирани земеделски стопани, брой бенефициенти, заявили площи за подпомагане, брой подлежащи на теренна проверка БЗС, брой землища с изготвени споразумения/разпределения за създаване на масиви за ползване и извършени административни услуги.

КВОРУМ напомня, че заместник-министър на земеделието в правителството е силистренеца Момчил Неков.

Facebook коментари