Неделя, 29 Май 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 9 май 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 камериер/ камериерка, средно образование - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 сервитьор, средно образование
*Работните места са за к. к. по Черноморието

Други СРМ обявени в ДБT

1 монтажник, дограма, средно образование
1 водач, мотокар,средно образование
1 обслужващ, магазин, средно образование
1 машинен оператор, металорежещи машини,средно ,"Машиностроене, металообработване и металургия"
1 оператор, въвеждане на данни, средно образование
2 общи работници, основно образование
3 бармани, средно образование
1 леяр, средно образование
4 обслужващи магазин, средно образование
1 учител, детска градина, висше образование "Детска педагогика"
6 заварчици, средно образование
1 арматурист, средно образование
1 кофражист, средно образование
5 чистач/ хигиенисти, основно/ средно образование
10 сервитьори, средно образование
3 работници, кухня, средно образование
3 готвачи, средно образование
10 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
1 камериер/ камериерка, средно образование
1 заместник управител, средно образование, 2г. стаж
1 счетоводител, оперативен, средно образование
1 оператор, въвеждане на данни, средно образование
1 касиер, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
9 машинни оператори, шиене, средно образование
2 склададжии, средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил - 12 т. и повече, средно образование, , шофьор кат. "С"
1 бетонджия, средно образование
1 машинен оператор изделия от бетон, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
4 шпакловчици , средно образование
1 стругар, средно образование
1 работник в стопанство, смесени култури, средно образование
1 главен счетоводител, висше образование "Счетоводство и контрол"
7 шивачи, средно образование
1 шлайфист, средно образование
1 автомеханик, средно/ висше образование, ДВГ, Транспортна техника"
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
9 медицински сестри, висше образование "Здравни грижи"
20 лекари, висше образование "Медицина"
2 машинни инженери, професионален колеж "Инженерство-комбинирани програми"
2 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование " Машиностроене, металообработване и металургия"
3 шлосер-монтьори, средно образование
3 шофьори на автобус, средно образование, кат. В, С, D
5 фелдшери, полувисше образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа
1 барман, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование

**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси;

1 технически сътрудник, средно образование
3 дърводелци, мебелисти, средно образование
1 портиер, средно образование
2 технически сътрудници, средно образование, английски или немски език, компютърна грамотност
17 общи работници, промишлеността, основно/ средно образование
2 общи работници, основно образование
3 помощник-готвачи, средно образование
6 работници в бар, средно образование
2 куриери, средно образование
1 шофьор лекотоварен автомобил, средно образование, шофьор кат. "В"
1 шофьор тежкотоварен автомобил – 12 т. и повече, шофьор кат. "С"
1 заварчик, средно образование
1 техник, конструиране и технология на електронни елементи, висше образование
4 продавач-консултанти, средно образование
1 сервитьор, средно образование
2 работници, кухня, средно специално образование, отговорност, дисциплинираност, сръчност, работа в екип
1 лепач, средно образование
1 машинен оператор, кроене средно специално образование, сръчностБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 ръководител, транспорт, средно техническо образование
1 служител, човешки ресурси, висше образование
5 лекари, висше "Медицина"
1 мияч, превозни средства, средно образование
3 продавач-консултанти, бензиностанция, средно образование
1 общ работник, без изисквания за образование
1 банков служител, висше образование "Икономика"
11 машинни оператори шиене, основно, средно образование
1 служител, рекламна агенция, средно образование
1 техник, комуникации,средно образование
3 машинни оператори белене/чистене на зърно, средно образование
3 дистрибутори на ядки, средно образование, кат. C
2 крупиета, средно образование
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"
5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 помощник, готвач, няма изискване за заемане
2 готвачи, езикови знания: турски, румънски; професионален опит - минимум 2 г.
2 работници сглобяване на детайли, ез. знания- турски, румънски, професионален опит- минимум 2 г.
1 лекар по дентална медицина, висше "Бакалавър", специалност "Стоматология"
1 помощник- готвач, няма изискване за заемане;
2 началник - смяна, средно образование;
3 работници, спомагателни шивашки дейности, няма изискване за образование
5 акушерки, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
3 медицински лаборанти, висше "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант";
1 рентгенов лаборант, висше "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант";
15 медицински сестри, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Кардиология";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия;
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Гастроентерология";
2 лекари, висше "Магистър", специалност "Вътрешни болести";
3 сервитьори, средно образование;
1 работник, сглобяване на детайли, основно/средно образование;
1 машинен оператор, шиене, средно образование;
1 водач ССМ, шоф. книжка кат. Ткт;
1 фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина";
6 лекари, висше магистър, специалност "Медицина".

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Facebook коментари