Неделя, 03 Юли 2022 г.

Много добри добиви от пшеница отчетоха силистренските кооперации

За разлика от 2020 г., която сушата превърна в най тежката за последното десетилетие година за производителите на пшеница, 2021 г. се оказа много успешна, става ясно годишния отчет на Областния съюз на земеделските кооперации в област Силистра.

Ако миналата година средният добив на пшеница беше под 400 килограма, а на места в Добруджа, житницата на България, добивът от декар падна на 120 килограма, то тази година добив на пшеница е от 580 до 784 килограма от декар, което е ръст от над 50 на сто.

ПШЕНИЦА – СРЕДЕН ДОБИВ

1.ЗПК"Сребърна"с.Сребърна - 580 кг/дка
2.ЗКПУ"Триумф"гр.Главиница - 594 кг/дка
3.ЗК"Косара"с.Косара - 620 кг/дка
4.ЗК"Казимир"с.Казимир - 630 кг/дка
5.ЗКПУ"Детелина"гр.Дулово - 640 кг/дка
6.ЗК"М.Ценович"с.М.Ценович - 640 кг/дка
7.ЗК"16 декември"с.Гарван - 648 кг/дка
8.ЗК"Напредък"гр.Алфатар - 650 кг/дка
9.ЗК"Съгласие"с.Срацимир - 650 кг/дка
10.ЗК"Изгрев-92"с.Белица - 650 кг/дка
11.ЗК"Светлина"с.В.Левски - 650 кг/дка
12.ЗК"Златно зърно"с.Калипетрово - 660 кг/дка
13.ЗК"Дунав-93"с.М.Преславец - 670 кг/дка
14.ЗК"Нива-93"с.Проф.Иширково - 680 кг/дка
15.ЗК"Дунавец"с.Дунавец - 680 кг/дка
16.ЗК"Царев дол"с.Търновци - 688 кг/дка
17.ЗК"Единство"гр.Алфатар - 700 кг/дка
18.ЗК"Мотор-93"с.Бабук - 700 кг/дка
19.ЗК"Мир-93"с.Добротица - 700 кг/дка
20.ЗК"Лазур-94"гр.Главиница - 700 кг/дка
21.ЗК"Прогрес"с.Варненци - 702 кг/дка
22.ЗК"Айват-93"с.Звенимир - 720 кг/дка
23.ЗК"Добруджа-94"с.Богданци - 731 кг/дка
-3-
24.ЗК"Христо Ботев"гр.Тутракан - 750 кг/дка
25.ЗК"Земя"с.Сокол - 780 кг/дка
26.ЗК"Ат.Зафиров"с.Зафирово - 784 кг/дка

Facebook коментари