Неделя, 29 Май 2022 г.

Продължават обученията на приемните семейства в Силистра

Продължават обученията на приемните семейства в Силистра по проекта "Приеми ме 2015", съобщиха от Силистренската община.

Общината е сключила допълнително споразумение за провеждане на обучение и подкрепа на екипите по приемна грижа през 2022 година.

Целта на провежданите обучения и супервизии е социалните работници от отделите за закрила на детето да получават регулярна подкрепа за повишаване на качеството на предоставяната услуга и да поддържат високо ниво на компетентност за работа с потребителите на услугата, както и осигуряване на ефективно междуинституционално взаимодействие между териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане и екипите по приемна грижа, се казва в съобщението.

Facebook коментари