Вторник, 05 Юли 2022 г.

Възпитаници на ПГСУАУ "Атанас Буров"- Силистра са отличени в Национално състезание на Стопанската академия

Възпитаници на ПГСУАУ " Атанас Буров"- Силистра са отличени в Национално състезание на СА "Д. А. Ценов".

Конкурсът се проведе в две направления: 1. " Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората" Селин Нежмедин, 11б клас (ВТОРО МЯСТО) 2." Как да преборим бедността в съвременното общество" Ростислава Стоянова, 12б клас (ВТОРО МЯСТО). За заетите призови места в организираното от катедра " Застраховане и социално дело" ученическо състезание ПГСУАУ получи Благодарствено писмо лично от доц.д-р Венцислав Василев, Ръководител на катедрата.

Достойно се представиха и останалите участници: Деница Славова, 11а клас; Мириам Стоянова, 11а клас; Никол Цонева, 11б клас.

Те получиха Сертификати даващи право за участие в класирането в редовно обучение по избрана от тях специалнос в СА. Г-жа Д. Ганчева, ментор на учениците сподели, че те са представили своите виждания по актуални и значими теми и ги поздравява за успешното участие!

Facebook коментари