Петък, 21 Януари 2022 г.

За 10 убити комара се плащат 2 лева, за 100 комара - 25 лева, а за 1000 комара - 350 лева.

Информация Darik News

Има изискване убитите комари да се предават в цигарени кутии между памук и лигнин в близката маларична станция за изплащане на полагащото се възнаграждение … но през 1944г.
С "окръжно" на началника на противомаларичната станция в Силистра е обявена седмица за избиване на комарите от 23 до 30 април 1944 г.
Държавата няма да отпусне средства за това, както се разбра по-рано, въпреки че досега за общините от Видин до Силистра са отделяни годишно по един милион лева по линия на Асоциацията на дунавските общини "Дунав". Единственият вариант е да се осигурят средства от собствени приходи на общините.
Досега в Силистра не са извършени пръскания с химически препарати.

Facebook коментари