Петък, 14 Юни 2024 г.

Вижте какви ренти платиха силистренските кооперации през 2021 година

Земеделските кооперации от област Силистра направиха отчет за дейността си през 2021 година.

Председателят на ОСЗК Силистра Кирил Боянов предостави този отчет на КВОРУМ.

От представената информация – извадка е видно, че всички кооперации в област Силистра приключват с положителен резултат 2021 година.

В отчета се констатира, че заедно с покачването на изкупните цени се покачи цената на земята в област Силистра и тя е вече над 2000 лв./дка.

Тази цена на земята предизвика в собствениците на земя и искане за по-висока рента и това не закъсня и тя при нашите кооперации варира от 80 до 115 лв./дка.

Какви ренти изплатиха силистренските кооперации за 2021г.

1.ЗКПУ"Сноп"с.Господиново - 80 лв/дка
2.ЗК"Дунавец"с.Дунавец - 90 лв/дка
3.ЗК"Лазур-94"гр.Главиница - 90 лв/дка
4.ЗК"Светлина"с.В.Левски - 90 лв/дка
5.ЗК"Мир-93"с.Добротица - 90 лв/дка
6.ЗК"Прогрес"с.Варненци - 90 лв/дка
7.ЗКПУ"Триумф"гр.Главиница - 90 лв/дка
8.ЗК"Айват-93"с.Звенимир - 90 лв/дка
9.ЗК"Единство"гр.Алфатар - 90 лв/дка
10.ЗК"Напредък"гр.Алфатар - 90 лв/дка
11.ЗК"Добруджа-94"с.Богданци -100 лв/дка
12.ЗК"Косара"с.Косара - 100 лв/дка
13.ЗК"Мотор-93"с.Бабук - 100 лв/дка
14.ЗК"Нива-93"с.Проф.Иширково - 100 лв/дка
15.ЗК"Казимир"с.Казимир - 100 лв/дка
16.ЗК"Златно зърно"с.Калипетрово - 100 лв/дка
17.ЗК"Съгласие"с.Срацимир - 100 лв/дка
18.ЗК"Изгрев-92"с.Белица - 100 лв/дка
19.ЗК"Христо Ботев"гр.Тутракан - 100 лв/дка
20.ЗК"Царев дол"с.Търновци - 100 лв/дка
21.ЗК"16 декември"с.Гарван - 100 лв/дка
22.ЗК"М.Ценович"с.М.Ценович - 100 лв/дка
23.ЗПК"Сребърна"с.Сребърна - 100 лв/дка
24.ЗК"Земя"с.Сокол - 110 лв/дка
25.ЗК"Сокол-92"с.Сокол - 110 лв/дка
26.ЗК"Дунав-93"с.М.Преславец - 110 лв/дка
27.ЗКПУ"Детелина"гр.Дулово - 110 лв/дка
28.ЗК"Атила Зафиров"с.Зафирово - 115 лв/дка

Facebook коментари