Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Първа работна среща в Областна администрация Силистра за подготовка за събора в Копривщица

В Областна администрация Силистра бе проведена първата от предвидените по покана от името на областния управител Катя Кръстева работни срещи с участието на представители на общините от областта във връзка с предварителната работа, алгоритъма, подготовката и участието на състави за автентичен фолклор от областта в 12-ото издание на Национален събор на народното творчество в Копривщица през м. август т.г.

Срещата, на която се отзоваха заместник-кметове, директори на дирекции, секретари на читалища и др. от общините Силистра, Тутракан, Дулово, Алфатар и Ситово, бе водена от заместник-областния управител Минчо Йорданов с участието на младши експерт Йорданка Йорданова, в чийто ресор като служител на администрацията е сферата на културата. Сред участниците бе и старши експерт Мария Неделчева от РЕКИЦ Читалища Силистра, партньор в начинанието, чието начало е през 1965 г. и в което добруджанци от Силистренския край винаги са се представители по най-достоен и запомнящ се начин.

На срещата бе обсъдено писмото от Министерство на културата във връзка с условията, изискванията и логистиката за провеждане на най-мащабния събор – картина на българщината от стари времена, пресъздавана и днес чрез слово, песен, танц и обичаи. Какви дати са фиксирани във времето: до 23 май общините трябва да подадат в Областна администрация своите предложения за участие в регионалния преглед пред жури, включващо и специалисти от София, както и от Силистра. Предвижда се той да е в един или в два последователни дни в областния град (ако има голям брой участници – в един ден, т.е. на 11 юни, ако има повече желаещи – и на следващия ден – 12 юни).

Представителите на общините, участвали в срещата заявиха следното: в общините Тутракан и в Дулово вече са проведени своеобразни общински прегледи по повод предишни празници преди Великден, на база на които може да бъде формирано участие на регионално ниво; подобни предстоят в община Силистра (на 28 май е Общинският преглед на художествената самодейност за всички етноси), както и в Ситово, а в Алфатар се работи по въпроса предвид специфичната обстановка и нагласи в читалищата.

Сред обсъдените теми бе сложено ударение на необходимостта от високи критерии към участващите изпълнители, подчиняващи програмите си на изключителна автентичност по отношение на диалект, носия, звукоизвличане, характерни танцови стъпки и уникални обичаи. Препоръчано е ако има необходимост в предварителен план за консултации да бъдат канени специалисти етнолози и техни колеги в отделни жанрове.

Ще бъде търсено и разнообразие при съставяне на визията на областта, чийто своеобразен тест е регионалният преглед. Изяснено бе също, че участието както на регионалния етап, така и на националния е за сметка на участниците или на организациите, които ги подкрепят. До края на м. юни екипът на Областна администрация Силистра трябва да представи в Министерство на културата списък на участващите в събора в Копривщица, оформен по решение на регионалното жури, както и техните изпълнения, включително времетраенето им (по предварително условие всяка област има право на обща програма с времетраене от 3 до 5 часа).

Facebook коментари