Неделя, 29 Май 2022 г.

ОИЦ-Силистра с информационна кампания за малките земеделски производители

Областен Информационен център – Силистра, в партньорство с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) офис Силистра и със съдействието на Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища" – Силистра (РЕКИЦ), организира Изнесени приемни в малки населени места в област Силистра на тема "Европейските фондове – добри практики и предстоящи възможности".

Заинтересованите посетители ще получат информация за актуалните възможности при кандидатстване с проекти за 2022 г., както и информационни материали с добри практики от вече изпълнени проекти.
Експертите ще акцентират на атрактивните за земеделските стопани мерки по Програмата за развитие на селските райони – 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" и 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", които се очаква да бъдат отворени за кандидатстване до края на тази година.

Кампанията ще бъде проведена в периода от 9 май до 18 май 2022 г. във всички общини на територията на Силистренска област по следния график:

• 09.05.2022 г. (понеделник), 10:00 – 12:00 ч., с. Старо село, община Тутракан, НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ – 1940" с. Старо село;
• 11.05.2022 г. (сряда), 10:00 – 12:00 ч., с. Малък Преславец, община Главиница, НЧ "ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1946" с. Малък Преславец;
• 12.05.2022 г. (четвъртък), 10:00 – 12:00 ч., с. Паисиево, община Дулово, НЧ "ХРИСТО БОТЕВ - 1941" с. Паисиево;
• 13.05.2022 г. (петък), 10:00 – 12:00 ч., с. Гарван, община Ситово, НЧ "ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОЛЯНОВ - 1870 г." с. Гарван;
• 16.05.2022 г. (понеделник), 10:00 – 12:00 ч., с. Средище, община Кайнарджа, Кметство с. Средище;
• 17.05.2022 г. (вторник), 10:00 – 12:00 ч., гр. Алфатар, община Алфатар, НЧ "ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1894", гр. Алфатар;
• 18.05.2022 г. (сряда), 10:00 – 12:00 ч., с. Бабук, община Силистра, НЧ "ДОЧО МИХАЙЛОВ – 1906" с. Бабук.

Facebook коментари