Петък, 01 Юли 2022 г.

Силистренци взеха участие Международна научна конференция, провела се в русенската библиотека

54 участници с 51 доклада се включиха в конференцията, организирана от русенската библиотека тази година

Конференцията, посветена на 150 г. от Първото общо събрание на БРЦК и 150 г. от смъртта на Ангел Кънчев, с научен ръководител проф. д-р Пламен Митев – преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", премина в хибридна форма – присъствено и онлайн през платформата ZOOM. Съорганизатори на научния форум бях Русенски университет "Ангел Кънчев", Съюз на учените – клон Русе, Национален музей "Васил Левски" – Карлово, Фондация "Васил Левски".

Равносметката: 54 участници с 51 доклада се включиха в конференцията, организирана от русенската библиотека тази година. Между тях 5 професори, повече от 20 доценти, главни асистенти, доктори, както и 4 докторанта в различни университети. Докладчиците бяха представители на 10 български висши учебни заведения и Харковски национален университет - Украйна, три института към БАН - Институт за държавата и правото, Институт за исторически изследвания и Национален институт по геофизика, геодезия и география.

В работната програма имаше участници и от други организации: Сдружение с нестопанска цел – "Дунавски струни" – Силистра, Изпълнителна агенция "Морска администрация" – Варна, Регионална дирекция "Социално подпомагане" – Силистра, Културно-просветен отдел при Светия синод на БПЦ – Българска Патриаршия, ПГ по селско стопанство "Ангел Кънчев" – Образцов чифлик, Средно училище "Христо Ботев" – Русе и Дружество "Будители" – Монтана и др.

Работата на конференцията беше организирана в четири направления: "ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", "ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ", "ПЕДАГОГИКА, ОБЩЕСТВО, КОМУНИКАЦИИ" и "ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ И ИЗКУСТВОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

Форумът спечели доверието на научни работници и изследователи. В четирите секции бяха представени разработки в областта на историята, литературата, изкуството, икономиката, политиката, правото и обществото, религията и др.

Докладите от конференцията ще бъдат издадени в сборник.

Facebook коментари