Вторник, 21 Март 2023 г.

Обявени са 120 вакантни длъжности за резервисти във ВМС

Със заповед на командира на Военноморските сили (ВМС) са обявени 120 вакантни длъжности във военни формирования за приемане на служба в доброволния резерв чрез провеждане на конкурс. Военните формирования са в гарнизоните Варна и Бургас.

Срокът за подаване на документи чрез структурите на Централното военно окръжие е 29 юли. Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване с кандидатите в периода от 26 до 29 септември.

Обявата на ВМС и длъжностите за резервисти са публикувани на сайта на Министерството на отбраната.

***
Доброволният резерв дава възможност за съчетаване на цивилна и военна кариера. Възрастовата граница за служба в доброволния резерв е 55 г. за войниците, 60 г. за сержантите, офицерските кандидати, младшите офицери и старшите офицери. Доброволният резерв се попълва само от граждани с военна подготовка, годни за служба.

Резервистите имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба при равни други условия и при постъпване на обучение във висшите военни училища, също при равни други условия.

Максималният срок на договора за служба в доброволния резерв е не по-дълъг от 5 г. През това време той получава всяка година веднъж една месечна заплата за звание и длъжност, за която е сключен договорът.

Всеки резервист, по закон, може да бъде призован на активна служба за подготовка през годината за срок до 25 дни. Това време се зачита за трудов стаж от първа категория като резервистът е с всички права на военнослужещ и получава заплата за дните на активна служба.

Пътните разходи от населеното място по местоживеене до гарнизона за изпълнението на службата и обратно, се поемат от Министерството на отбраната, резервистът може да ползва почивните бази и лечебните заведения на министерството.

Сред изискванията, на които трябва да отговорят кандидатите за длъжностите за служба в доброволния резерв, са: да нямат друго гражданство освен българско; да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление; да не са освобождавани от военна служба поради дисциплинирано наказание "уволнение"; да не са навършили пределна възраст.

Facebook коментари