Вторник, 21 Март 2023 г.

В Силистра бе представен "Бележник 2022" с оценка "среден" за работата на държавата и институциите през 2021

На 28 април 2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра, представена заедно с експерти начело с главния секретар Стилиян Стойчев, бе проведено събитие на тема "Годишен доклад "Бележник 2022", осъществено със съдействието на Женско сдружение "Екатерина Каравелова" Силистра. Тази година докладът е на тема "Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?" и е задание на Национална мрежа за децата – обединение на над 130 неправителствени организации, работещи с деца и семейства в цялата страна.

Среден 3.18 е общата оценка за работата на държавата и институциите през 2021.

Събитието бе излъчвано на живо от София във Фейсбук страницата на НМД за уповестяване публично на 11-ия доклад за политиките за деца в България: независимо наблюдение по правата на децата, оценяващо напредъка на държавните политики за деца чрез анализ, основан на факти и данни. Освен в Силистра това бе свършено едновременно още в Русе, Варна, Пловдив и Ямбол.

Докладът е резултат от работа в 9 области: участие на децата; благосъстояние и правосъдие; семейна среда и алтернативни грижи; закрила от всички форми на насилие; ранно детско развитие; детско здраве, образование, спорт, култура и свободно време. Екипът, изготвил материала, включващ 30 експерти от граждански организации и 7 външни оценители завършва доклада с препоръки. Те са резултат от проведени анкети със 160 деца, млади хора, родители и професионалисти в социалната и др. сфери.

Акцент в Бележник 2022 бе темата за управление в криза и как се отразиха пандемията от КОВИД-19, политическата криза през 2021 г., социално-икономическата ситуация и войната в Украйна върху системата за социална закрила в България. Специално внимание е отделено и на Европейската детска гаранция като инструмент на Европейската комисия за изкореняване на поколенческата бедност и повишаване на благосъстоянието на децата.

Facebook коментари