Неделя, 29 Май 2022 г.

Антикризисната мярка 60/40 е запазила 262 работни места в област Силистра

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40 в област Силистра. Така само за месец март по тази процедура са одобрени заявленията на 20 работодатели за запазване заетостта на 262 работници и служители.

Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Силистра през март са 336 или с 31 повече от предходния месец. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в селското стопанство (43,1%), преработваща промишленост(17,4%), търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети(10%), хуманното здравеопазване и социалната работа (11,4%), образованието (5%) и т.н.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: продавачи, квалифицирани работници в селското стопанство, металурзи, машиностроители и сродни на тях, водачи на МПС и подвижни съоръжения; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в селско, горско и рибно стопанство; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт и др.

Facebook коментари