Сряда, 19 Юни 2024 г.

Кайнарджанска детска градина в Средище реализира екопроект

През месец април 2021 година ДГ "ЕДЕЛВАЙС", с. Кайнарджа – сграда с. Средище спечели финансиране в Националната кампания за чиста околна среда – 2021г. на МОСВ и ПУДООС на тема " Обичам природата и аз участвам" – "ПРИРОДАТА И БЪДЕЩЕТО".

Със закупените консумативи вече са обособени съвременни интерактивни, привлекателни кътове за игра и знания за нашата природа нейното опазване и съхранение за бъдещето.

Екипът на ДГ "Еделвайс", сграда с. Средище продължава своята мисия с най – малките природозащитници, еколози, биолози и са уверени, че трайно ще формират действени знания, екологични убеждения и ново отношение на децата към природната среда чрез обучение, възпитание, труд и игра.

Facebook коментари