Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Среща в Областна администрация Силистра за подготовка за участие в "Копривщица 2022"

На 4 май т.г. в Областна администрация Силистра ще бъде проведена предварителна работна среща за стартиране на подготовката и участието на самодейни състави за автентичен фолклор в 12-ото издание на Национален събор на народното творчество в Копривщица в периода 5-7 август.

В срещата ще участват представители на общини от областта, както и от други институции. В писмо от Министерство на културата във връзка със Събора, в който от 1965 г. насам област Силистра е традиционен участник с обща програма, се казва, че "Участници в събора са носители и наследници (индивидуални и групови) на локално нематериално културно богатство за представяне на местни обичаи".

Съгласно приет регламент Съборът преминава през два етапа: регионален, който трябва да приключи до 15 юни т.г., и национален – на посочените дати в подбалканския възрожденски град – една от етнографските витрини на страната. В регионалните прегледи е предвидено участие и на представители от специализирано научно звено по етнография към БАН.

Идеята е в този етап да участват носителите на запазени традиционни практики и ценности (песни, танци, обичаи). Всяка административна област трябва да оформи програма с времетраене от 3 до 5 часа. На регионално ниво подготовката преминава с участието на експертите в съответните РЕКИЦ – Регионалните експертно-консултационни центрове. Разходите за пътуване и пребиваване по време на събора, както и тяхната организация е за сметка на участниците в събора. Съборът се провежда на всеки пет години и 12-ото му издание трябваше да бъде през 2020 г., но бе отлаган на два пъти заради световната пандемия, предизвикана от коронавируса.

Facebook коментари