Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Областна администрация е домакин на две национални събития на 27 и 28 април

В рамките на два поредни дни – 27 и 28 април, Областна администрация Силистра е домакин на две национални събития. Първото от тях е на 27 април от 10 до 12 ч. – става дума за работна среща за обсъждане на мониторингова система на публични политики и практики за работата при случаи на домашно насилие в област Силистра, дело на фондациите "Анимус" и "Общество и сигурност", с домакинство на Женско сдружение "Екатерина Каравелова" Силистра, което от години работи по темата по свои проекти към различни министерства.

Поканени са за участие представители на различни организации и институции, за да бъдат част от третата работна среща по проект "Активни срещу насилието над жени", осъществяван с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП.

Срещата е с дневен ред: 1. Обсъждане на получените данни за 2021 г. на база на въпросниците за работа по проблемите на домашно насилие в област Силистра и сравнителен анализ с данните, получени през 2020 г. 2. Дискусия по актуални практики и какво се случва с домашното насилие в областта. 3. Обобщение.

На 28 април 2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала наОбластна администрация Силистра със съдействието на Женско сдружение "Екатерина Каравелова" Силистра е събитието "Представяне на годишен доклад "Бележник 2022", който тази година е на тема "Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?". Той е дело на Национална мрежа за децата, която е обединение на над 130 неправителствени организации, работещи с деца и семейства в цялата страна. Женското сдружение от Силистра е член на мрежата от 15 години насам.

Събитието ще се излъчва на живо от София във Фейсбук страницата на НМД: https://www.facebook.com/nmd.bg, по време на което ще стане факт публичното оповестяване едновременно в цялата страна на 11-ия доклад за политиките за деца в България. С т.нар. бележник Национална мрежа за децата извършва всяка година независимо наблюдение по правата на децата, оценявайки напредъка на държавните политики за деца чрез анализ, основан на факти и данни.

И тази година авторите са работили в 9 области: участие на децата; благосъстояние и правосъдие; семейна среда и алтернативни грижи; закрила от всички форми на насилие; ранно детско развитие; детско здраве, образование, спорт, култура и свободно време. Екипът, изготвил материала, включващ 30 експерти от граждански организации и 7 външни оценители завършва доклада с препоръки. Те са резултат от проведени анкети със 160 деца, млади хора, родители и професионалисти в социалната и др. сфери.

Facebook коментари