Събота, 03 Юни 2023 г.

Ето списък на разрешените за риболов места в Силистренско през "сухия режим" на забраната

Във връзка с установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водоеми , министърът на земеделието д-р Иван Иванов издаде повед, с която се забранява улова на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА, както следва:

1. Карагьоз (дунавска скумрия) (Alosa immaculata) в българския участък на река Дунав през периода от 15.04.2022 г. до 14.05.2022 г. включително.

2. Калкан (Scophthalmus maximus) във водите на Черно море през периода от 15.04.2022 г. до 15.06.2022 г. включително, както и всякаква риболовна дейност, включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба за периода, съгласно Регламент (ЕС) 2022/110 на Съвета от 27 януари 2022 година за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море.

3. Попчета (сем. Gobiidae) във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди през периода от 15.04.2022 г. до 15.05.2022 г. включително, с изключение на даляните, разположени в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия.

4. Пролетно-лятно размножаващите се риби в зависимост от надморската височина на рибностопанските обекти на страната, както следва:

от 15.04.2022 г. до 31.05.2022 г. включително в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м надморска височина;

от 01.05.2022 г. до 15.06.2022 г. включително в рибностопанските обекти намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина.

II. През периода на забраните по т. I, т. 1-3 не се допуска използването на следните риболовни уреди:

едностенни мрежи с размер на окото по-малък от 36 мм във водите на р. Дунав;
дънни хрилни мрежи с размер на окото по-малък от 400 мм във водите на Черно море;
мрежени риболовни уреди с размер на окото по-малък от 22 мм във водите на Черно море.
III. Забраната за улов, пренасяне, съхранение, превозване и продажба на есетрови риби до 01.01.2025 г., включително и по време на размножителния им период, в българската акватория на река Дунав и Черно море е съгласно съвместна Заповед № РД 09-1029/16.12.2020 г. и Заповед № РД-1066/23.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите.

Със същата заповед се определят и разрешените за любителски риболов водеми през периода на забраната. В област Силистра това са:

Река Дунав – от брега в участъка на река Дунав от р. км. 376 до р. км. 377 – Кейовата стена в Дунавската градина в гр. Силистра; р. Дунав – от брега в участъка от р. км. 432 до р. км. 433 – Кейовата стена на пристанище Тутракан.

Facebook коментари