Неделя, 29 Май 2022 г.

Вдигнаха заплатите на всички пряко избираеми кметове в община Силистра

На провелото се днес заседание на Общински съвет - Силистра се гласува вдигането на заплатите на всички пряко избираеми кметове в община Силистра.

Съгласно чл. 21, ал.1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет беше увеличено трудовото възнаграждение на кмета на Общината и пряко избираните от силистренци кметове на населени места, в съответствие на действащата нормативна уредба.

С получените от Министерството на финансите натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 г. на Община Силистра и съгласно чл. 52 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. считано от 01.04.2022 г. основните месечни работни заплати стават:

Кмет на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов става 3630,00 лв;
Кмет на кметство Айдемир - Денчо Стоянов Георгиев - 1575,00 лева;
Кмет на кметство Калипетрово - Никола Станков Узунов - 1575,00 лева;
Кмет на кметство Брадвари- Нуран Мехмед Халим - 1295,00 лева;
Кмет на кметство Иширково – Венцислав Куртев Маринов - 1295,00 лева;
Кмет на кметство Йорданово – Ведат Сали Сали - 1295,00 лева;
Кмет на кметство Сребърна - Георги Иванов Иванов - 1295,00 лева;
Кмет на кметство Бабук – Костадин Димитров Иванов - 1295,00 лева.

Facebook коментари