Вторник, 07 Февруари 2023 г.

През 2021 година силистренци са дишали четири пъти повече замърсен въздух в сравнение с предходната

На приетия днес на заседание на Общински съвет - Силистра Отчет за изпълнението на на 2021 година на програмата за намаляване нивата на замърсени в атмосферния въздух и за достигане на утвърдените норми в град Силистра става ясно, че през миналата 2021 година силистренци са дишали четири пъти повече замърсен въздух в сравнение с предходната година.

Съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите Община Силистра е определена, като район (агломерация), където са превишени нормите за ГОП (горен оценъчен праг) и допустимите отклонения за ФПЧ10 (финни прахови частици под 10μm) и ФПЧ2,5 (финни прахови частици под 2,5μm). Затова в Силситренско редовно се правят замерване на чистотата на въздуха.

От отчета става ясно, че през 2021 година са констатирани 60 пъти превишаване на нормите за замърсяване на въздуха.

В първото тримесечие на 2021г. - 34 пъти, второто тримесечие - 7 пъти, третото тримесечие - 13 пъти и последното тримесечие - 6 пъти. През цялата 2020 година в Силистра са регистрирани само 15 превишения на нормите.

Facebook коментари