Вторник, 05 Юли 2022 г.

Влезе в сила забрана за риболов по река Дунав и някои вътрешни водоеми

От 15 април влезе в сила 45-дневна забрана за риболов по Дунав и вътрешните водоеми на страната с надморска височина до 500 метра.

Това е защитна мярка, която има за цел опазване на рибните ресурси по време на размножителния им период, съобщават от Съюза на ловците и риболовците.

Заради специфичните климатични условия е въведен стъпаловиден график на забраната. Водоемите с височина от 500 до 1500 метра ще бъдат забранени за риболов от 1 май, също за период от 45 дни.

Откриването на сезона ще бъде съответно от 1 юни - за равнинните водоеми и от 16 юни за планинските.

Facebook коментари