Събота, 03 Юни 2023 г.

16 се явиха за едно място на младши съдия в Силистра

615 от 843 допуснати кандидати се явиха на писмения изпит в конкурса за младши съдии, който се проведе днес в сградата на Интер Експо Център, съобщава news.lex.bg.

Свободните места в окръжните съдилища са 39. Най-много са в Софийския градски съд – 12, четири са във Варна, три в Пловдив, по две са в Бургас, Пазарджик и Софийския окръжен съд и по едно в окръжните съдилища в Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Перник, Шумен, Сливен, Стара Загора, Хасково и Силистра.

В 9.20 ч., в присъствието на членовете на двете конкурсни комисии, бяха изтеглени по един казус от гражданско-правните науки, от наказателно-правните науки и тест по Право на Европейския съюз и правата на човека.

227 от явилите се кандидати предадоха в запечатан плик отговори по казуса от гражданско-правните науки, 384 – по казуса от наказателно-правните науки, а трима се отказаха от участие в конкурса.

Следващият етап от конкурса е устният изпит, до който ще бъдат допуснати онези от кандидатите, изкарали оценка не по-ниска от 4.50 на казуса и не но-ниска от 4.50 на теста.

За участие в конкурса заявления бяха подали 847 желаещи да станат съдии, като четирима от тях не бяха допуснати до участие заради нередности в документите.

Facebook коментари