Понеделник, 04 Март 2024 г.

Силистра ще се състезава с всички крайдунавски общини за над 200 млн. евро

Министерският съвет одобри проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния - България 2021-2027г. Общият бюджет е в размер на 207, 5 млн. евро. От тях 163,5 милиона са предоставят от Европейския фонд за регионално развитие. Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на четири приоритета: "Добре свързан регион", "По-зелен регион", "По-образован регион" и Интегрирано териториално развитие.

Програмната територия обхваща осем български области - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. От румънска страна в обхвата ѝ са седем румънски региона - Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Дол, Мехединци и Олт. Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и други. Основната цел на програмата е да гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите, в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. Поставените цели са в съответствие с европейската визия за устойчиво развитие при провеждането на регионална политика, в т.ч. Териториалния дневен ред 2030, Европейския зелен пакт и др.

Предстои програмата да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия.

Facebook коментари