Събота, 03 Юни 2023 г.

Д-р Юлиян Петров: Средствата по подписаните договори вече не достигат и би трябвало да се помисли за актуализация на бюджета

Изпълнителният съвет на регионалния синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" в Силистра организира квалификационно синдикално обучение и фокусприемна вчера в ранния следобед.

Приемната беше водена от д-р Юлиян Петров – председател на Националния синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", и Георги Шошев - зам.-председател на синдиката.

Темата на обучението беше "Практически въпроси по прилагане на КТ и КТД".

"Приоритетите от страна на българските учители са малко по различни от приоритетите на образователното министерство. В този ред на мисли учителите припознават като основни приоритети ситуацията в системата на образованието, както и прекомерната натовареност на учителските кадри и не на последно място стратегията на възпитанието, свързани с началния етап в заложената философия в новия закон, да не се повтаря клас, това пък води до това че много ученици преминават с дефицити дори до прогимназия Друг основен приоритет е стратегията за физическата среда и състоянието на образователните институции по отношение на финансиране и издръжка нещо, което е в унисон с финансирането на образователната система" сподели днес в Силистра д-р Юлиян Петров. Той сподели още, че средствата в подписаните договори вече не са достатъчни и би трябвало да се мисли за актуализация на бюджета.

"Би трябвало да се мисли и за ново качество на преподаване, ново качество на физическа среда. Най важното в сферата на образованието си остават учебните програми, учебното съдържание, евентуално и едни нови учебници, синхронизиране на философията на преподаване с пазара на труда", сподели д-р Петров Той е на мнение че по примера на Европейските практики следва да се помисли по стратегия на отношенията между родителите и учителите, в това число с ролята на ученика. Да се достигне до своеобразно допълване на обучението, на възпитанието и социализацията на ученика.

"Днес се опитваме да опишем и да дадем информация какво прави учителя, не е важно той какво прави и как си върши работата, по важно е какви резултати постига. Количеството в работата на учителя, важно е качеството и резултатите. В този контекст не бива да се приема като вариант автоматичното удължаване на учебната година, което няма да доведе до по различно качество", каза в заключение д-р Юлиян Петров.

Facebook коментари