Вторник, 21 Март 2023 г.

Наградиха победителите в ученическите конкурси към кампанията "НЕзависим от зависимостите"

Приключиха ученически конкурси към кампания "НЕзависим от зависимостите" 2022 по случай месец февруари – месец на трезвеността.

Темата за приказка беше "ВЪВ ВЪЛШЕБНАТА СТРАНА НА ЗДРАВЕТО", а за видеоклип "АЛКОХОЛЪТ – ПРИЯТЕЛ ИЛИ ВРАГ". Конкурсите за създаване на творби се провеждат за поредна година. Те се организират с идеята да провокират мисленето на младите хора, творческата им изява, да изградят отговорно отношение към личното здраве с цел избягване на рисковото поведение.

Класирането на творбите беше извършено от комисия, назначена със заповед на кмета, с председател г-жа Мария Недялкова – зам.-кмет на Община Силистра и членове: г-жа Виолета Динкова – Началник отдел "Образование и младежки дейности" и г-жа Мария Харизанова – Секретар на МКБППМН и БАМХ.

Класирането на творбите се извърши по възрастови групи, както следва:
- От І до ІV клас - в конкурса за приказка;
- От V до VІІ клас и от VІІІ до ХІІ клас - в конкурса за видеоклип.

Участниците бяха наградени и поздравени от Д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра и г-жа Мария Недялкова – зам.-кмет "Хуманитарни дейности" при Община Силистра и Председател на Общински съвет по наркотични вещества.

Наградени в конкурса за приказка за 1- 4 клас:
1-во място:
– Жаклин Ивелинова Енчева - ОУ "Иван Вазов", град Силистра
2-ро място:
- Туана Танер Ахмед – СУ "Васил Левски", град
3-то място:
- Яна – Мария Тодорова Христова – СУ "Н.Й.Вапцаров", град Силистра
- Никол Георгиева Липкова – ОУ "Св.св. Кирил и Методий", град Силистра
Поощрения:
- Симона Христова Калинова – СУ "Н.Й.Вапцаров", град Силистра
- Колин Колев Николов – СУ "Васил Левски", град Главиница

Наградени в конкурса за видеоклип за ученици 5 -7 клас:
1-во място:
– Дарина Владимирова Босилкова – ОУ "Отец Паисий", град Силистра
2-ро място:
- Максим Стамбов - ОУ "Отец Паисий", град Силистра
3-то място:
- Краснодара Василева - ОУ "Отец Паисий", град Силистра
- Александра Александрова - СУ "Н.Й.Вапцаров", град Силистра
Поощрение:
- Александра Колева - ОУ "Отец Паисий", град Силистра

Наградени в конкурса за видеоклип за ученици 8-12 клас:
1-во място:
- Андрей Радославов – СУ "Йордан Йовков" – гр.Тутракан
3-то място:
- Теодор Николаев Петров - ПГМТ "Владимир Комаров" – гр.Силистра
Поощрение:
- Йони Иванов - СУ "Христо Смирненски" - гр. София

Facebook коментари