Неделя, 29 Май 2022 г.

Преподавател от Филиал Силистра изнесе поредица от лекции в кайнарджанско училище

По покана на ръководството на ПГМСС "Никола Йонков Вапцаров" – Средище, община Кайнарджа с директор г-н Камен Неделчев, гл. ас д-р Милен Сапунджиев от Русенски университет "Ангел Кънчев" Филиал Силистра изнесе поредица от лекции пред ученици от XI клас, необходими за провеждане на занятия по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна форма по проект "Ученически практики – 2", (финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове).

В проведените занятия по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна форма "АТТ", учениците бяха запознати с действията на ЕС относно глобалното затопляне в следствие на антропогенния фактор, както и с приетите решения от ЕС за бъдещето на автомобилния транспорт.

Участниците се запознаха с конструктивните особености на конвенционални автомобили, хибридни автомобили и електромобили, както и с техните предимства и недостатъци. Беше обърнато специално внимание на проблемите с настоящата инфраструктурата за зареждане батериите на електромобили, а също така и на тенденциите в развитието на автомобилостроенето.

Facebook коментари