Вторник, 05 Юли 2022 г.

Представители на ученическия парламент в Силистра обменят опит с колеги

Представители на Ученически парламент, Силистра, обменят опит в сферата на младежките дейности.

От 7 до 13 април в гр. Априлци млади хора от Русе, Силистра, Габрово, Ямбол, Димитровград, Варна, Шумен, Козлудуй и Априлци участват в Национална среща по проект "Младежките парламенти – къде сме ние", финансиран по програма "Еразъм +".

Той се реализира по идея на Младежки парламент, Русе и цели да повиши капацитета на младежките и ученически съвети и парламенти от различни български градове, да създаде базов модел на функциониране на младежките парламенти и да изгради мрежа между тях.

Радина Маринова и Симона Димова, ученици в ПМГ "Св. Кл. Охридски", представят Ученически парламент, Силистра. Заедно със свои връстници те обсъждат трудностите и предизвикателствата, свързани с младежко участие, споделят добри практики в сферата на младежките дейности.

В програмата са заложени интересни дейности - ролеви и театрални игри, дейности на открито, посещение на исторически и природни забележителности.

Facebook коментари